تبلیغات
وصال - چه قشنگه کار سنگ تو سکوت شعر من
وصال

چه قشنگه کار سنگ تو سکوت شعر من

سه شنبه 26 آذر 1387

واقعا قلب بعضی از آدما از سنگ هم س